Al_mente

Aby vaše kroky boli sebaistejšie...

Mgr. Monika Šišková (Hudecová)

Psychológii sa profesionálne venujem od roku 2004. Pôsobila som ako psychológ na školách, vo Fakultnej nemocnici v Trnave aj v neštátnej psychologickej ambulancii. Vlastnú klinicko-psychologickú ambulanciu prevádzkujem od roku 2016.

Viac o mne

Cenník

Keďže naše zariadenie nie je zazmluvnené žiadnou zo zdravotných poisťovní, psychoterapiu a ďalšie služby si klient hradí sám. V tomto prípade takisto nie sú potrebné žiadne odporúčania ani výmenné lístky od všeobecného lekára či špecializovaného lekára.
Hradí sa paušálne jednorázový ročný administratívny poplatok pre klientov  (objednávanie a ostatné admin. úkony: potvrdenia o návšteve ambulancie, telefonáty pacientovi, poštovné poplatky a pod.) : 20 €

PSYCHOTERAPIA

Individuálna psychoterapia (dospelý klient):  50,00 €  (50 min. sedenie)
Individuálna psychoterapia (pre študentov, dôchodcov a matky na MD) zľava 10% (50 min. sedenie)
Párová psychoterapia:  60 €  (50 min. sedenie)
Individuálna psychoterapia (detský klient): 35 € (50 min. sedenie)
Hrová terapia: 30 € (45 min.)
Odborné poradenstvo pri odobratí VP 250 €

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIA

Komplexná psychodiagnostika: 120 €
Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrane a streliva: 80 €

Náhrada pri vopred neoznámenej neprítomnosti klienta

24h vopred: bez náhrady

Ceny sú platné od 1. 5. 2023

Klientov objednávame prostredníctvom kontaktov uvedených na tejto stránke, podľa potreby aj mimo ordinačných hodín.