Al_mente

Vážení klienti,
z dôvodu aktuálneho výskytu nákazy Koronavírusom je potrebné pred vyšetrením u nás podpísať čestné prehlásenie pacienta o tom že nezatajil žiadne podstatné informácie o svojom zdravotnom stave predovšetkým možný kontakt s infekciou koronavírusom.

Váš tím AlMente.

Aby vaše kroky boli sebaistejšie...

Mgr. Monika Šišková (Hudecová)

Psychológii sa profesionálne venujem od roku 2004. Pôsobila som ako psychológ na školách, vo Fakultnej nemocnici v Trnave aj v neštátnej psychologickej ambulancii. Vlastnú klinicko-psychologickú ambulanciu prevádzkujem od roku 2016.

Viac o mne

Cenník

Keďže naše zariadenie nie je zazmluvnené žiadnou zo zdravotných poisťovní, psychoterapiu a ďalšie služby si klient hradí sám. V tomto prípade takisto nie sú potrebné žiadne odporúčania ani výmenné lístky od všeobecného lekára či špecializovaného lekára.
Hradí sa paušálne jednorázový ročný administratívny poplatok pre klientov  (objednávanie a ostatné admin. úkony: potvrdenia o návšteve ambulancie, telefonáty pacientovi, poštovné poplatky a pod.) : 10 €

PSYCHOTERAPIA

Individuálna psychoterapia:  30,00 €  (50 min. sedenie)
Individuálna psychoterapia (pre študentov, dôchodcov a matky na MD) 25,00 € (50 min. sedenie)
Párová psychoterapia:  40 €  (50 min. sedenie)

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIA

Psychodiagnostické vyšetrenie: 30 € – diagnostická hodina
Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS: 60 €
Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrane a streliva: 80 €
Poplatok za kompletnú správu zo psychologického vyšetrenia a psychoterapii s odporúčaním: 10 €

Náhrada pri vopred neoznámenej neprítomnosti klienta

24h vopred: bez náhrady
Zrušené sedenie ráno v deň sedenia: 50% z ceny sedenia
Sedenie zrušené dve hodiny pred termínom príp. nedostavenie sa:  plná sadzba

Ceny sú platné od 1. 1. 2020

Klientov objednávame prostredníctvom kontaktov uvedených na tejto stránke, podľa potreby aj mimo ordinačných hodín.