Al_mente

Aby vaše kroky boli sebaistejšie...

Odborná starostlivosť

Máme viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti klinickej psychológie. Venujeme sa individuálnej a párovej psychoterapii, vykonávame psychologické vyšetrenia.

Zverte svoje problémy nám.

Dohodnúť stretnutie

Mgr. Monika Šišková (Hudecová)

Psychológii sa profesionálne venujem od roku 2004. Pôsobila som ako psychológ na školách, vo Fakultnej nemocnici v Trnave aj v neštátnej psychologickej ambulancii. Vlastnú klinicko-psychologickú ambulanciu prevádzkujem od roku 2016.

Viac o mne

Úvod

V rôznych životných etapách sa každý z nás stretáva s krízovými obdobiami, s ktorými sa vyrovnáva najlepšie ako vie. Voľba psychológa dnes už nie je zriedkavým rozhodnutím.

Hlavným zámerom našej ambulancie je v prvom rade poskytnúť priestor na vyjadrenie vlastných myšlienok, pocitov, prežívania, i snov. Psychologickým vyšetrením vieme odhaliť príčiny rôznych psychických ťažkostí a navrhnúť vhodný spôsob psychoterapie.

Zorientovať sa vo svojom vnútri a pochopiť vlastné motívy v rozhodovaní a konaní je proces, pri ktorom Vás budeme sprevádzať so všetkou úctou, trpezlivosťou, a ktorému poskytneme dôveru a kvalifikovanú odbornú podporu.